Stáváme se součástí společnosti KVIS

Datum: 01. 4. 2021
Kategorie: Novinky

Oznámení o realizaci procesu fúze


Vážení obchodní přátelé,


dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, ze dne 1.4.2021 došlo ke sloučení společnosti Systémové bednění s.r.o., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČO: 48152714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 3498 (dále jen „Systémové bednění s.r.o.“), se společností KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČO: 46506934, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2435 (dále jen „KVIS Pardubice a.s.“).


V důsledku uvedené fúze sloučením tak došlo, s účinností ode dne 1.4.2021, k zániku společnosti Systémové bednění s.r.o. bez likvidace, přičemž veškeré její jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na nástupnickou společnost KVIS Pardubice a.s. Společnost KVIS Pardubice a.s. se tak stala universálním právním nástupcem zaniklé společnosti Systémové bednění s.r.o.


V souvislosti s uskutečněnou fúzí se žádným způsobem nemění postavení věřitelů, dlužníků, dodavatelů či zákazníků zanikající společnosti Systémové bednění s.r.o., jelikož tito jsou ze zákona ve stejném postavení vůči nástupnické společnosti KVIS Pardubice a.s. To znamená, že veškeré smluvní vztahy, tj. veškeré platné a účinné smlouvy uzavřené společností Systémové bednění s.r.o. zůstávají i nadále v platnosti, přičemž společnost KVIS Pardubice a.s. vstupuje, v důsledku fúze, ze zákona do těchto smluvních vztahů namísto zaniklé společnosti Systémové bednění s.r.o.


S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o to, abyste ve Vašem fakturačním a korespondenčním systému zajistili provedení příslušných změn, a to zejména nahradili informace o zanikající společnosti Systémové bednění s.r.o. níže uvedenými údaji tak, aby bylo vyloučeno jakékoli zpoždění či případné komplikace při naší vzájemné komunikaci:


označení: KVIS Pardubice a.s.
sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934


Platební styk mezi Vámi a nyní již nástupnickou společností KVIS Pardubice a.s. zůstává nezměněn a bankovní účet tedy zůstává stejný. Veškeré své závazky prosím hraďte na bankovní účet zanikající společnosti Systémové bednění s.r.o. dle dosavadních smluvních ujednání a vystavených faktur, pokud Vám nebude písemně sdělen účet jiný.


V případě, že budete požadovat jakékoli dodatečné informace týkající se výše uvedeného procesu fúze sloučením, neváhejte prosím kdykoli kontaktovat pana Jiřího Venigera na telefonním čísle 724 546 557, popř. emailové adrese jiri.veniger@kvis.cz.

Za KVIS Pardubice a.s.

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva