O společnosti

Společnost Systémové bednění byla založena v roce 1992 a od roku 1993 působí na českém trhu v oblasti bednění a bednicí techniky. Činnost společnosti je zaměřena na české stavební firmy, kterým poskytuje kompletní servis v oblasti provádění betonových monolitických konstrukcí.

Společnost vyrábí, prodává a pronajímá bednicí systémy pro různé typy staveb od základových pasů přes opěrné stěny, mosty, pravoúhlé i kruhové jímky čistíren odpadních vod a vodojemů, až po sloupy a stropní konstrukce.

Společnost také prodává široký sortiment spotřebního materiálu pro ukládání výztuže a těsnění spár, odbedňovací nátěry a speciální vodovzdorné překližky. Do nabídky služeb patří i renovace bednění různých typů a svařování hliníkových profilů a odlitků.

Od roku 2001 je společnost držitelem certifikátu ISO 9001

Certifikát ISO 9001 z roku 2001 společnosti Systémové bednění Pardubice Certifikát ISO9001 z roku  2004 Certifikát ISO9001 z roku  2007 společnosti Systémové bednění Pardubice Certifikát ISO9001 z roku  2010 společnosti Systémové bednění Pardubice

2001 2004 2007 2010