Často kladené otázky a jíné informace


ISO 9001

Certifikace EN ISO 9001 je zaměřená na management jakosti a je aplikovatelná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na systém řízení společnosti.

Mezinárodně platná norma ISO 9001 byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO), jejímž cílem je stanovovat mezinárodní požadavky pro systém řízení kvality. ISO 9001:2008 je poslední verzí normy, vydané a platné od 14. listopadu 2008. Certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, zaručuje, že systém řízení kvality je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavky normy ISO 9001.

NAHORU

Systémové bednění

Systémové bednění se zkládá ze speciálně konstruvaných dílů s možností vysoké variability. Výsledkem jsou velmi kvalitní povrchy, vysoká přesnost výsledného betonového monolitu a rychlost montáže a demontáže bednění. Celý systém je konstrován pro rychlé spojení jednotlivých komponentů pro vytvoření i velmi složitých dvarů. Existuje celá řada specializovaného systémového bednění, které je určené například zejména pro betonové sloupy, stropy apod.

NAHORU

Ztracené bednění

Ztracené bednění se většinou požívá pro velmi nenáročné bednicí práce s nepohledovými plochami. V ostatních případech je vhodnější zvolit systémové bednění, které zajišťuje vyšší přesnost, variabilitu a vzhled výsledného povrchu.

NAHORU

info